תנאי שימוש באפליקציית רובין
1. במהלך השימוש באפליקציה, הנך עשוי להתבקש למסור מידע המזהה אותך באופן אישי כגון שם, גיל, כתובת, מספר טלפון, מספר תעודת זהות, פרטי אמצעי תשלום ועוד.זהו מידע שאתה מוסר ביודעין ובהסכמה, לדוגמה בעת רישום לאפליקציה או ביצוע רכישה.חלק מהמידע אינו מזהה אותך אישית ואינו נשמר בצירוף פרטיך.זהו מידע סטטיסטי ומצטבר.לדוגמה, פרסומות שקראת באפליקציה, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, כתובת האינטרנט(IP) שממנה פנית ועוד.במסירת המידע כאמור, הנך נותן הסכמתך להעברת המידע לצדדים שלישיים, לרבות חברות ביטוח(/"הספקים/") לצורך עיבודו ו/או אחסונו ו/או לצורך ביצוע הזמנתך ו/או לצורך מתן הצעות לרכישת שירותים ו/או מוצרים העשויים לעניין אותך ו/או את בני משפחתך, והכל בכפוף להוראות הדין, לרבות חוק הפרטיות, התשמ/"א - 1981 וחוק התקשורת(בזק ושידורים), התשמ / "ב – 1982.
2. רובין הוד פועלת כמקשרת ומתווכת בינך לבין הספקים, לפיכך רובין הוד עשויה להעביר חלק מהמידע, או כולו, אל הספקים וזאת תוך שימוש באבטחת מידע PCI, DLL(המידע שעובר לספקים הינו טוקן מוצפן מחברת קרדיט גארד).
3. כחלק מתפעול שוטף של האפליקציה, רובין הוד משתמשת ב"עוגיות"(Cookies), המשתמשות בין היתר לאימות פרטים, התאמה להעדפות המשתמש ואיסוף מידע סטטיסטי.אבטחת מידע:
4. רובין הוד פרו בע"מ מיישמת במערכותיה אמצעים מתקדמים לאבטחת פעילותך, לשמירה על פרטיותך, ולהגנה על סודיות הנתונים והמידע העומדים לרשותך. עם זאת קיימת חשיבות רבה להקפדה על אמצעי זהירות ולשמירה על כמה כללים פשוטים יש להשתמש במכשיר המופעל לפי הוראות היצרן ושלא נפרץ או בוצעו בו שינויים. השתמש באפליקציה התקנית שמקורה בחנות האפליקציות הרשמית של ה Play Store של חברת Google Inc. ובחנות האפליקציות הרשמית של ה App Store של חברת Apple Inc. זהירות מ- (SMS phishing – Smishing) הוא כינוי להונאות שמטרתן איסוף פרטים אישיים וסודיים בדרכי מרמה. "סמישינג" או "פישינג" באמצעות SMS. הודעת SMS שמטרתה "סמישינג", תכיל קישור לאתר/אפליקציה מתחזה או בקשה לשלוח את פרטי ההזדהות בהודעה חוזרת. במידה וקיבלת הודעת SMS שאינה מכילה את קוד הזיהוי האישי שמסרת בעת הרישום ושנראית חשודה, אין להשיב לה או ללחוץ על הקישורים המופיעים בה ויש להודיע מידית למוקד התמיכה.
5. שמירה על פרטי הזיהוי לגלישה בחשבון האישי: פרטי הזיהוי הינם אישיים וסודיים.אין להחזיקם במקום גלוי בו יהיו נגישים לאחרים.כמו כן, אין לשמור פרטים אלה במחשב או בטלפון נייד, מחשש לחשיפתם על ידי וירוסים, סוסים טרויאניים או תוכנות שיתוף קבצים, המאפשרות גישה לקבצים במחשב.אין למסור את הסיסמה האישית לשום גורם, גם אם הוא מזדהה כחברת רובין או מזוהה עמו.אם אכן יבקשו ממך למסור את הסיסמה האישית, אין למסרה! עליך לדווח על כך מידית למוקד התמיכה.אין לשלוח בדואר אלקטרוני או ב - SMS את פרטי הזיהוי לכניסה לחשבונך האישי, לרבות מספר כרטיס אשראי.אין באמור בתנאים אלה כדי לגרוע מתוקפה של כל הסכמה אחרת בין מי מחברת רובין הוד פרו לביני.
6. רובין הוד תעשה כל מאמץ לאבטח את המידע באפליקציה, בהתאם לנהוג ולמקובל באפליקציות מסוג זה.רובין הוד איננה מבטיחה ואיננה ערבה לכך, כי ממסדי הנתונים שלה, לרבות מידע שאתה מסרת, לא יפרצו וכי מידע כזה יגיע לצד ג' שאיננו מורשה וכל עוד היא תנקוט באמצעים סבירים היא לא תהיה אחראית לכל נזק, מכל מין וסוג שהוא, שייגרם לך כתוצאה מפריצה לממסדי הנתונים שלה ו/או לאפליקציה ו/או למחשביה
7. רובין הוד משתמשת בשירותי חברות מהמובילות בעולם בתחום של אבטחת מידע.שרתי החברה מאוכסנים בחוות השרתים המאובטחת של חברת מייקרוסופט המפוזרים ברחבי העולם בתצורת load balancing, הגישה לשרת מוגבלת לעובדי רובין הוד ונציגיה בלבד תחת אבטחת הרשאות קשיחה.שימוש במידע ומסירתו לצד שלישי.
8. רובין הוד משתמשת במידע שנאסף אך ורק ובהתאם להוראות הדין, תנאי השימוש והוראות מסמך זה.השימוש באפליקציה
9. רובין הוד מתחייבת לשמור על המידע, לא לסחור ו / או למכור ו / או להעביר לאחרים מידע זה ללא הסכמה מוקדמת של המשתמש, למעט המקרים הבאים: א.חובה למסור את המידע בהתאם להוראות הדין או החלטה שיפוטי.ב.במקרה של תלונה אודות השימוש באפליקציה קבלת הצעות, רכישת מוצרים וכיוצא באלה.ג.במקרה של סכסוך משפטי או עסקי בינך ובין רובין הוד.ד.במקרים בהם השימוש באפליקציה נעשה בניגוד לאמור בתנאי השימוש ו / או בניגוד להוראות כל דין.ה.העברה לגורמים שלישיים מידע שאינו מידע שמזהה אותך באופן אישי, שעיקרו הרגלי גלישה ומידע סטטיסטי.ו.העברת מידע לספקים בכדי לבצע את הזמנתך.כללי.
10. רובין הוד תמחק מידע שנאסף על ידה, אשר לא נעשה בו כל שימוש ואשר ביקש בעל המידע בכתב למחקו.פנייה למחיקה כאמור יש לפנות לכתובת המייל INFO@ROBINHOODpro.com או באמצעות פקס מס' 03-5545890 או בדואר רגיל אל: תוצרת הארץ 5, ת"א
11. במידה ותחליט להירשם לקבלת מידע באפליקציה ותקבל קוד סודי, הקוד הסודי יהיה לצורך שימושך האישי בלבד ואין לך כל זכות העברה של הקוד ושל הרשאת הכניסה לאפליקציה, ללא הרשאה מרובין הוד בכתב ומראש.הנך מתחייב לנקוט בכל האמצעים לשמירת הקוד הסודי בסוד, לרבות אי שמירתו על המחשב והנך מתחייב לשאת בכל נזק שייגרם עקב השימוש בקוד הסודי על ידי גורם בלתי מורשה.
12. השימוש באפליקציה מהווים הסכמה לכל האמור במסמך זה.
13. רובין הוד לא תחשב כמפרה התחייבות לפרטיות או פוגעת בפרטיות שלך, בשל כל מידע שיהיה בו כדי לזהות אותך או להתחקות אחריך, שנובע מהשימוש באמצעי תקשורת אלקטרוניים ככלל ותקשורת מחשבים בפרט.
14. אנא שים לב! רובין הוד עשויה ויכולה לשנות(בדרך של שינוי, מחיקה, הסרה, הורדה, הוספה, לרבות הוספת תנאים)("שינוי") את מדיניות הפרטיות מעת לעת ועל פי שיקול דעתה הבלעדי.השימוש באפליקציה ו / או רכישת מוצרים ו / או שירותם לאחר שינוי, יהיה כפוף למדיניות הפרטיות לאחר השינוי ומבלי לפגוע בעסקאות קיימות.
15. השימוש בלשון זכר נעשה מטעמי נוחיות בלבד והוא מתייחס וכולל את לשון הנקבה והרבים.